KORE把立

颜色:喷砂阳极黑本体+喷砂阳极红前盖      

喷砂阳极黑本体+喷砂阳极蓝前盖     

喷砂阳极黑本体+喷砂阳极银前盖


 • 商品介绍
 • 规格参数
 • 型号:cubix  

  AL6061  31.8*28.6             

  尺寸:50mm   65mm   80mm   95mm   110mm   125mm

  颜色:喷砂阳极黑本体+喷砂阳极红前盖      

  喷砂阳极黑本体+喷砂阳极蓝前盖     

  喷砂阳极黑本体+喷砂阳极银前盖